پروژه ها


 • نمایشگاه میان مدت شهری


  نوع پروژه : نمایشگاه میان مدت و فصلی در شهر
  killdumps
  killdumps.comموقعیت مکانی:ضلع غرب ترمینال مسافربری
  مساحت عرصه پروژه :۴۶۰۰ متر مربع
  محوطه و پارکینگ : ۵۴۰۰ مترمربع
  نوع سازه : فوق سبک ؛گوی و لوله با دیواره ها و سقف ساندویچ پنل
  کاربری : نمایشگاهی
  سرمایه گذار : بخش خصوصی
  میزان سرمایه گذاری : ۸میلیارد ریال


 • 

  دفتر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری سبزوار با هدف و استراتژی جلب و جذب سرمایه و مشارکت در عمران و توسعه شهر بنا گذاشته شد و اکنون به رغم جوان و نوپا بودن آن یکی از بنیادهای تحول شهری است که بصورت نیروی محرکه مهمی در تغییرات داخلی شهرعمل می کند . این دفتر با به جریان انداختن سرمایه های پنهان و شناسایی اراضی بلا استفاده و یا بافتهای فرسوده در نواحی مختلف شهری و توزیع عادلانه ثروت و خدمت در سطح شهر موجب باز  زنده سازی فرمولوژی شهر می گردد و این امر به آهنگ تغییرات از نظر کمی و کیفی افزوده و موجب حیات شهر شده است.