پروژه ها


 • پروژه ۲۴ متری انقلاب


  نوع پروژه : مجتمع تجاری -اداری-فرهنگی و تفریحی
  موقعیت مکانی:خیابان ۲۴متری انقلاب نبش خیابان بوستان
  مساحت عرصه پروژه :۳۳۳۴ مترمربع
  زیربناپروژه : ۲۲۳۵۰ مترمربع
  تعداد طیقات : ۱۲
  کاربری طبقات : پارکینگ (۲-)، تجاری(۱-,۲,۱,۰ ) ، پذیرایی (۳)، تفریحی(۴) ، فرهنگی(۵) و اداری(۹,۸,۷,۶)
  سرمایه گذار : بخش خصوصی
  آورده شهرداری : زمین و پروانه ساختمانی
  آورده سرمایه گذار : طراحی و ساخت
  میزان سرمایه گذاری : ۵۰ میلیارد تومان


 • 

  دفتر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری سبزوار با هدف و استراتژی جلب و جذب سرمایه و مشارکت در عمران و توسعه شهر بنا گذاشته شد و اکنون به رغم جوان و نوپا بودن آن یکی از بنیادهای تحول شهری است که بصورت نیروی محرکه مهمی در تغییرات داخلی شهرعمل می کند . این دفتر با به جریان انداختن سرمایه های پنهان و شناسایی اراضی بلا استفاده و یا بافتهای فرسوده در نواحی مختلف شهری و توزیع عادلانه ثروت و خدمت در سطح شهر موجب باز  زنده سازی فرمولوژی شهر می گردد و این امر به آهنگ تغییرات از نظر کمی و کیفی افزوده و موجب حیات شهر شده است.