فراخوان ها


 • ساماندهی و بهره برداری اصولی از پارکینگ پارک سلامت

  شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به ساماندهی و بهره برداری اصولی از پارکینگ پارک سلامت در ضلع شمال ،شرق و جنوب به صورت مشارکتی به شرح ذیل اقدام نماید .

  ۱- هزینه های آماده سازی و هزینه های جاری اعم از نیروی انسانی ،خرید سیستم های مورد نیاز و استهلاک لوازم (کلیه هزینه های اولیه و دوران مشارکت ) برعهده شریک می باشد .

  ۲- سیستم اخذ هزینه پارکینگ و نرخ پارک همان سیستم و نرخ داخل شهر می باشد .

  ۳-سهم شهرداری از درآمد ناخالص پارکبان حداقل ۲۵% و درپایان دوره مشارکت کلیه  تاسیسات و تجهیزات منصوب (غیر منقول ) به صورت رایگان متعلق به شهرداری می باشد.

  ۴- مدت ساماندهی از زمان عقد قرار داد حداکثر ۳ماه و مدت بهره برداری حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ می باشد.

  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادها وواحد مشارکتهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن های ۴۴۲۲۲۲۲۲-۴۴۲۴۱۷۸۱-۴۴۲۳۶۲۰۳-۰۵۱ تماس حاصل فرمایند

  ضمنا مهلت تحویل پیشنهاد ها به دبیر خانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۳/۰۷/۱۷ می باشد . پیشنهادهای واصله روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰

  صبح بازگشایی می گردد .


 • 

  دفتر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری سبزوار با هدف و استراتژی جلب و جذب سرمایه و مشارکت در عمران و توسعه شهر بنا گذاشته شد و اکنون به رغم جوان و نوپا بودن آن یکی از بنیادهای تحول شهری است که بصورت نیروی محرکه مهمی در تغییرات داخلی شهرعمل می کند . این دفتر با به جریان انداختن سرمایه های پنهان و شناسایی اراضی بلا استفاده و یا بافتهای فرسوده در نواحی مختلف شهری و توزیع عادلانه ثروت و خدمت در سطح شهر موجب باز  زنده سازی فرمولوژی شهر می گردد و این امر به آهنگ تغییرات از نظر کمی و کیفی افزوده و موجب حیات شهر شده است.

  آخرین اخبار شهرداری سبزوار