عملیات اجرای مجتمع ۲۴ متری انقلاب سرعت گرفت

بازگشت ۲۷ آبان ۱۳۹۳ 20

عملیات اجرای مجتمع ۲۴ متری انقلاب سرعت گرفت
پروِژه مجتمع فرهنگی ،تجاری ،اداری و تفریحی ۲۴ متری انقلاب که با مشارکت بخش خصوصی در دوره سوم شورای اسلامی استارت خورده بود در ۱۳ طبقه با کاربری های تجاری ،اداری ،پذیرایی،تفریحی ،فرهنگی و پاارکینگ طراحی و اما به جهت برخی مشکلات فنی ( مکانیک خاک و وجود آبهای زیر سطحی )و حقوقی و تملکاتی (پیگیری برای توافق با املاک مجاور جهت الحاق به مجموعه ) کندتر از پیش بینی های انجام شده پیش رفت لکن پس ار پیگیری های دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و حمایت و هدایت توسط شهردار و شورای اسلامی شهر عملیات اجرایی توسط شریک سرعت گرفته و در حال حاضر خاک برداری به اتمام رسیده و بتن ریزی اولیه صورت پذیرفت .
نماینده سرمایه گذار جناب آقای قاسم مخبری در خصوص سرعت پیشرفت عملیات اجرایی اذعان نمود : به حول قوه الهی در چند ماه آینده عملیات بتن ریزی به اتمام رسیده و اقدام به اجرای اسکلت مجموعه و تمام تلاش خود JN0-311
۰۰۰-۹۹۰را خواهیم نمود تا پروژه ۲۴ متری انقلاب را با پروژه بزرگ آرامش افتتاح نماییم .دفتر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری سبزوار با هدف و استراتژی جلب و جذب سرمایه و مشارکت در عمران و توسعه شهر بنا گذاشته شد و اکنون به رغم جوان و نوپا بودن آن یکی از بنیادهای تحول شهری است که بصورت نیروی محرکه مهمی در تغییرات داخلی شهرعمل می کند . این دفتر با به جریان انداختن سرمایه های پنهان و شناسایی اراضی بلا استفاده و یا بافتهای فرسوده در نواحی مختلف شهری و توزیع عادلانه ثروت و خدمت در سطح شهر موجب باز  زنده سازی فرمولوژی شهر می گردد و این امر به آهنگ تغییرات از نظر کمی و کیفی افزوده و موجب حیات شهر شده است.

آخرین اخبار شهرداری سبزوار