تبدیل کشتارگاه سنتی شهر به کشتارگاه نیمه صنعتی با جذب مشارکت بخش خصوصی

بازگشت ۰۷ آبان ۱۳۹۳ کشتار-210x150

با پشتیبانی معاونت محترم خدمات شهری و همکاری دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری باری دیگر مشارکت بخش خصوصی موجب ساماندهی یکی از مراکز خدمات شهری شد . در اقدامی کم سابقه کشتارگاه سنتی شهر که میرفت معضلی برای شهر سبزوار محسوب گردد ؛ به همت معاونت خدمات شهری و همکاری دفتر سرمایه گذاری شهرداری با جذب سرمایه بخش خصوصی و مشارکت جناب آقای علی نیکوفر طی ۷۲ روز به کشتارگاه نیمه صنعتی تبدیل و مورد تایید سازمانهای ذیر ربط قرار گرفت . این مجموعه با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال ساماندهی و همکنون قابل بهره برداری گشته است .دفتر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری سبزوار با هدف و استراتژی جلب و جذب سرمایه و مشارکت در عمران و توسعه شهر بنا گذاشته شد و اکنون به رغم جوان و نوپا بودن آن یکی از بنیادهای تحول شهری است که بصورت نیروی محرکه مهمی در تغییرات داخلی شهرعمل می کند . این دفتر با به جریان انداختن سرمایه های پنهان و شناسایی اراضی بلا استفاده و یا بافتهای فرسوده در نواحی مختلف شهری و توزیع عادلانه ثروت و خدمت در سطح شهر موجب باز  زنده سازی فرمولوژی شهر می گردد و این امر به آهنگ تغییرات از نظر کمی و کیفی افزوده و موجب حیات شهر شده است.

آخرین اخبار شهرداری سبزوار