ایجاد کارگاه تولید سنگ پلیمری (مصنوعی )با جذب مشارکت بخش خصوصی

بازگشت ۰۷ آبان ۱۳۹۳ سنگ-کف،-سایت-صنعت-ایران-2

با پشتیبانی مدیریت عمران شهرداری و همکاری دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کارگاه تولید سنگ پلیمری (مصنوعی ) با استفاده از دستگاههای اتومات در مجموعه خدمات موتوری شهرداری سبزوار راه اندازی و به بهره برداری رسید . این کارگاه روزانه توان تولید ۵۰۰ متر مربع سنگ مصنوعی در ابعاد ؛ اشکال و رنگهای مختلف را داشته و می تواند تمام نیاز شهرداری سبزوار و شهرداری های همجوار را تامین نماید . این کارگاه با مشارکت بخش خصوصی (شرکت اسکان ساز باستان ) همکنون در حال تولید سنگ پلیمری با کیفت بالاست .دفتر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری سبزوار با هدف و استراتژی جلب و جذب سرمایه و مشارکت در عمران و توسعه شهر بنا گذاشته شد و اکنون به رغم جوان و نوپا بودن آن یکی از بنیادهای تحول شهری است که بصورت نیروی محرکه مهمی در تغییرات داخلی شهرعمل می کند . این دفتر با به جریان انداختن سرمایه های پنهان و شناسایی اراضی بلا استفاده و یا بافتهای فرسوده در نواحی مختلف شهری و توزیع عادلانه ثروت و خدمت در سطح شهر موجب باز  زنده سازی فرمولوژی شهر می گردد و این امر به آهنگ تغییرات از نظر کمی و کیفی افزوده و موجب حیات شهر شده است.

آخرین اخبار شهرداری سبزوار